Pneudoprava | BCS Engineering, a.s. CZECH REPUBLIC
QR
BCS Engineering, a.s. CZECH REPUBLIC - header cz en es home mail
Projekty v oblasti pneudopravy


Pneudoprava je všeobecně používána pro ty případy dopravy sypkých látek, kdy doprava hydraulická nebo mechanická z různých důvodů nemůže být použita.

pneudoprava03

Obvyklými důvody pro použití pneudopravy místo mechanické dopravy jsou :

 • znehodnocení dopravované látky mechanickým třením a drcením při mechanické dopravě
 • dopravní vzdálenost je příliš dlouhá a převýšení dopravní trasy je příliš velké
 • vysoká prašnost a netěsnost spojů na mechanických komponentech
 • dochází k vyššímu mechanickému opotřebení strojů a zařízení
 • dochází k vyšším nárokům na opravy a údržbu (nižší spolehlivost strojů a mechanických zařízení)
pneudoprava02

Pro zákazníka zajišťujeme :

 • určení vhodného typu pneudopravy, případně speciální dopravy
 • tecnickou pomoc při rekonstrukci nevhodně navržené stávající pneudopravy
 • projektovou dokumentaci
 • dodávku a montáž kompletního zařízení
 • uvedení do provozu
 • přizpůsobení vzájemné komunikace mezi podavačem a stávajícím řídícím systémem

       Pneudoprava se rozlišuje podle poměru dopravované látky a množství spotřebovaného dopravního vzduchu na dopravu v řídké až husté fázi.

pneudoprava01
validator.w3.org Valid CSS